20. Juni 2009

Foto: Rolv Leirro

Geir Kastmo viser oss sin SD Extra på 2.4 meter

Music Production:  Prayer for peace - Produced ™©® 2005 Rolv Leirro